Title

Publication

Publication Type

Authors

Subjects

Date

Publication

Astronomy Reports March 2013. Volume 57, Issue 3, pp.153-194.

Publication Type

Authors

Kardashev, N. S.; Khartov, V. V.; Abramov, V. V.; Avdeev, V. Yu.; Alakoz, A. V.; Aleksandrov, Yu. A.; Ananthakrishnan, S.; Andreyanov, V. V.; Andrianov, A. S.; Antonov, N. M.; Artyukhov, M. I.; Arkhipov, M. Yu.; Baan, W.; Babakin, N. G.; Babyshkin, V. E.; Bartel', N.; Belousov, K. G.; Belyaev, A. A.; Berulis, J. J.; Burke, B. F.; Biryukov, A. V.; Bubnov, A. E.; Burgin, M. S.; Busca, G.; Bykadorov, A. A.; Bychkova, V. S.; Vasil'kov, V. I.; Wellington, K. J.; Vinogradov, I. S.; Wietfeldt, R.; Voitsik, P. A.; Gvamichava, A. S.; Girin, I. A.; Gurvits, L. I.; Dagkesamanskii, R. D.; D'Addario, L.; Giovannini, G.; Jauncey, D. L.; Dewdney, P. E.; D'yakov, A. A.; Zharov, V. E.; Zhuravlev, V. I.; Zaslavskii, G. S.; Zakhvatkin, M. V.; Zinov'ev, A. N.; Ilinen, Yu.; Ipatov, A. V.; Kanevskii, B. Z.; Knorin, I. A.; Casse, J. L.; Kellermann, K. I.; Kovalev, Yu. A.; Kovalev, Yu. Yu.; Kovalenko, A. V.; Kogan, B. L.; Komaev, R. V.; Konovalenko, A. A.; Kopelyanskii, G. D.; Korneev, Yu. A.; Kostenko, V. I.; Kotik, A. N.; Kreisman, B. B.; Kukushkin, A. Yu.; Kulishenko, V. F.; Cooper, D. N.; Kut'kin, A. M.; Cannon, W. H.; Larionov, M. G.; Lisakov, M. M.; Litvinenko, L. N.; Likhachev, S. F.; Likhacheva, L. N.; Lobanov, A. P.; Logvinenko, S. V.; Langston, G.; McCracken, K.; Medvedev, S. Yu.; Melekhin, M. V.; Menderov, A. V.; Murphy, D. W.; Mizyakina, T. A.; Mozgovoi, Yu. V.; Nikolaev, N. Ya.; Novikov, B. S.; Novikov, I. D.; Oreshko, V. V.; Pavlenko, Yu. K.; Pashchenko, I. N.; Ponomarev, Yu. N.; Popov, M. V.; Pravin-Kumar, A.; Preston, R. A.; Pyshnov, V. N.; Rakhimov, I. A.; Rozhkov, V. M.; Romney, J. D.; Rocha, P.; Rudakov, V. A.; Räisänen, A.; Sazankov, S. V.; Sakharov, B. A.; Semenov, S. K.; Serebrennikov, V. A.; Schilizzi, R. T.; Skulachev, D. P.; Slysh, V. I.; Smirnov, A. I.; Smith, J. G.; Soglasnov, V. A.; Sokolovskii, K. V.; Sondaar, L. H.; Stepan'yants, V. A.; Turygin, M. S.; Turygin, S. Yu.; Tuchin, A. G.; Urpo, S.; Fedorchuk, S. D.; Finkel'shtein, A. M.; Fomalont, E. B.; Fejes, I.; Fomina, A. N.; Khapin, Yu. B.; Tsarevskii, G. S.; Zensus, J. A.; Chuprikov, A. A.; Shatskaya, M. V.; Shapirovskaya, N. Ya.; Sheikhet, A. I.; Shirshakov, A. E.; Schmidt, A.; Shnyreva, L. A.; Shpilevskii, V. V.; Ekers, R. D.; Yakimov, V. E.

Subjects

Date

2013